Tel : 02-887-1415-(6)     E-mail : sales@pkl-group.com    
บริษัท พีเคแอล กรุ๊ป จำกัด
PKL Group Co., Ltd.
เราเป็นตัวแทนจำหน่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ติดต่อเรา
PKL Group Co., Ltd.
5/4 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

Tel. : 02-887-1415 (-6)
Mobile : 086-423-5395
Fax : 02-887-2219
E-mail : sales@pkl-group.com
Website : www.pkl-group.com